Badania laboratoryjne

AFP

AFP

Badanie ma na celu oznaczenie stężenia tego antygenu w surowicy krwi. Ma duże znaczenie w diagnostyce prenatalnej oraz nowotworu wątroby.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
ALAT

ALAT

Aminotransferaza alaninowa. Badanie polega na oznaczeniu tego enzymu wewnątrzkomórkowego w osoczu. Podwyższony AlAT świadczy o uszkodzeniu komórek narządu(najczęściej wątroby).
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 5.50
Albumina

Albumina

Albuminy stanowią ok. 60% białka całkowitego w osoczu krwi, produkowane są przez wątrobę. Ich zawartość jest cenną informacją z diagnostycznego punktu widzenia.
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 6.50
Amylaza

Amylaza

Badanie polega na oznaczeniu tego enzymu w osoczu. Wykorzystywany w diagnostyce chorób trzustki.
Liczba ofert: 3
Średnia cena: 5.67
ASO - lateks

ASO - lateks

Odczyn antystreptolizynowy. Badanie przeprowadza się na surowicy krwi za pomocą odczynnika, którego kolor po przeprowadzeniu badania świadczy o zakażeniu (+) lub nie (-) paciorkowcami z grupy A.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
ASO - test ilościowy

ASO - test ilościowy

Odczyn antystreptolizynowy. Badanie polega na oznaczeniu enzymu o nazwie streptolizyna O w surowicy krwi. Jest to enzym produkowany przez paciorkowce z grupy A.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
AspAT

AspAT

Aminotransferaza asparaginianowa. Badanie polega na oznaczeniu tego enzymu wewnątrzkomórkowego w osoczu. Podwyższony AspAT świadczy o uszkodzeniu komórek narządu(najczęściej wątroby).
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 11.00
B-HCG

B-HCG

Gonadotropina kosmówkowa. Badanie polega na oznaczeniu tego hormonu w surowicy krwi. Wykorzystywany przede wszystkim w diagnostyce prenatalnej.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Badania laboratoryjne dedykowane

Badania laboratoryjne dedykowane

Zestaw badań laboratoryjnych dedykowanych.
Liczba ofert: 3
Średnia cena: 0.00
Badania laboratoryjne dla dzieci

Badania laboratoryjne dla dzieci

Zestaw badań laboratoryjnych dla dzieci.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badania laboratoryjne dla kobiet

Badania laboratoryjne dla kobiet

Zestaw badań laboratoryjnych dla kobiet.
Liczba ofert: 6
Średnia cena: 0.00
Badania laboratoryjne dla mężczyzn

Badania laboratoryjne dla mężczyzn

Zestaw badań laboratoryjnych dla mężczyzn.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badania laboratoryjne dla seniorów

Badania laboratoryjne dla seniorów

Zestaw badań laboratoryjnych dla seniorów.
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 0.00
Badania laboratoryjne ogólne

Badania laboratoryjne ogólne

Zestaw badań laboratoryjnych ogólnych.
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 0.00
Badanie kału - krew utajona

Badanie kału - krew utajona

Badanie mające na celu wykrycie nie widocznego gołym okiem krwawienia w układzie pokarmowym, w dowolnym jego odcinku. Obecność krwi utajonej może świadczyć o chorobie nowotworowej.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie kału - lamblie

Badanie kału - lamblie

Lamblie to specyficzny rodzaj pasożytów, do których wykrycia potrzebne jest specjalne, bardziej czułe i szczególne badanie kału pod kątem tylko tych pasożytów.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie kału - pasożyty

Badanie kału - pasożyty

Kał jest badany na obecność pasożytów. Wynik ujemny nie gwarantuje jednak, że ich w organizmie nie ma, dlatego badanie to w przypadku jakichkolwiek podejrzeń, trzeba powtarzać kilka razy najlepiej…
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie kamieni moczowych

Badanie kamieni moczowych

Analiza składu kamieni moczowych ma na celu określenie przyczyn ich powstania.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie moczu - białko

Badanie moczu - białko

Mocz jest badany pod względem obecności białka, które obecność jest jednym z objawów kilku chorób.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie moczu - glukoza

Badanie moczu - glukoza

Mocz jest badany pod kątem ilościowej oceny zawartości glukozy. Jej zawartość w moczu nie powinna przekraczać 180 mg/dl.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie ogólne kału

Badanie ogólne kału

W skład ogólnego badania kału wchodzi analiza mikroskopowa, chemiczna i bakteriologiczna próbek pobranych z masy kałowej.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie ogólne moczu

Badanie ogólne moczu

Mocz badany jest pod względem fizycznym i chemicznym. W skład badania fizycznego moczu wchodzi ocena jego barwy i wyglądu, przejrzystości, odczynu oraz woni. Badanie chemiczne moczu składające się…
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Badanie ogólne nasienia

Badanie ogólne nasienia

Badanie wykonuje się w pierwszym etapie określenia przyczyn niepłodności.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Standardowo, badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych, dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu (art.…
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 4.50
Badanie zawartości alkoholu we krwi

Badanie zawartości alkoholu we krwi

Jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu – ustalenie zawartości w organizmie alkoholu…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Badanie zawartości nikotyny w moczu

Badanie zawartości nikotyny w moczu

Nikotyna lub jej główny metabolit kotynina są badane najczęściej w celu sprawdzenia czy dana osoba używa produktów tytoniowych w sposób aktywny lub bierny.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 10.00
Białko całkowite

Białko całkowite

Badanie polega na oznaczeniu ilościowym wszystkich frakcji białek, do których należą m. in.: albuminy, globuliny, fibrynogeny, lipoproteiny, glikoproteiny.
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 5.50
Bilirubina całkowita

Bilirubina całkowita

Badanie pozwala na rozpoznanie żółtaczki lub ewentualną kontrolę jej nasilenia.
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 7.00
Borelioza - IgG

Borelioza - IgG

Badanie polega na oznaczeniu przeciwciał klasy IgG w surowicy krwi, których obecność świadczy o zakażeniu Boreliozą.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Borelioza - IgM

Borelioza - IgM

Badanie polega na oznaczeniu przeciwciał klasy IgM w surowicy krwi, których obecność świadczy o zakażeniu Boreliozą.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Bruceloza – IgG

Bruceloza – IgG

Badanie polega na oznaczeniu przeciwciał klasy IgG, które świadczą w tym przypadku o zakażeniu bakterią Brucella, choroba jest znana także pod innymi nazwami: choroba Banga, gorączka skalna, gorączka…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
CA 15-3

CA 15-3

Badanie polega na oznaczeniu stężenia tego antygenu w surowicy krwi. Wykonywane jest w diagnostyce raka piersi.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
CA 19-9

CA 19-9

Badanie polega na oznaczeniu tego antygenu w surowicy krwi. Ma duże znaczenie w diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
CA 72-4

CA 72-4

Badanie polega na oznaczeniu tego antygenu w surowicy krwi. Odgrywa dużą rolę diagnostyce raka żełądka.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
CA-125

CA-125

Badanie polega na oznaczeniu stężenia tego antygenu w surowicy krwi. Ma duże znaczenie w diagnostyce raka jajnika.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
CEA

CEA

Badanie polega na oznaczeniu stężenia tego antygenu w surowicy krwi. Ma duże znaczenie w diagnostyce wielu nowotworów.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Chlamydia pneumoniae – IgA, IgM

Chlamydia pneumoniae – IgA, IgM

Badanie jest elementem diagnostyki zakażenia bakterią z rodziny Chlamydia, rozprzestrzenianą głównie drogą kropelkową. Badanie polega na oznaczeniu immunoglobulin IgA i IgM we krwi. Zazwyczaj wykonuje…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Chlamydia pneumoniae – p-ciała, IgG

Chlamydia pneumoniae – p-ciała, IgG

Badanie jest elementem diagnostyki zakażenia bakterią z rodziny Chlamydia, rozprzestrzenianą głównie drogą kropelkową. Badanie polega na oznaczeniu immunoglobulin IgG we krwi. Zazwyczaj wykonuje…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Chlamydia trachomatis - p-ciała, IgG

Chlamydia trachomatis - p-ciała, IgG

Badanie jest elementem diagnostyki zakażenia bakterią z rodziny Chlamydia, rozprzestrzenianą głównie drogą płciową. Badanie polega na oznaczeniu immunoglobulin IgG we krwi. Zazwyczaj wykonuje…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Chlamydia trachomatis – IgA, IgM

Chlamydia trachomatis – IgA, IgM

Badanie jest elementem diagnostyki zakażenia bakterią z rodziny Chlamydia, rozprzestrzenianą głównie drogą płciową. Badanie polega na oznaczeniu immunoglobulin IgA oraz IgM we krwi. Zazwyczaj…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Cholesterol całkowity

Cholesterol całkowity

Badanie zawartości cholesterolu w surowicy krwi. Zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia) to główny czynnik ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 7.00
Cholesterol HDL

Cholesterol HDL

Badanie stężenia cholesterolu HDL w surowicy krwi. Cholesterol HDL to tzw. dobry cholesterol, czyli lipoproteiny dużej gęstości.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
CK

CK

Kinaza kreatynowa. Badanie polega na oznaczeniu tego enzymu we krwi.
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 12.50
CMV - Cytomegalowirus - IgG

CMV - Cytomegalowirus - IgG

Badanie jest elementem diagnostyki zakażenia wirusem z rodziny herpes, który szczególnie niebezpieczny jest dla noworodków i płodu. Badanie polega na oznaczeniu przeciwciał klasy IgG w surowicy…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
CMV - Cytomegalowirus - IgM

CMV - Cytomegalowirus - IgM

Badanie jest elementem diagnostyki zakażenia wirusem z rodziny herpes, który szczególnie niebezpieczny jest dla noworodków i płodu. Badanie polega na oznaczeniu przeciwciał klasy IgM w surowicy…
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
CRP - lateks

CRP - lateks

CRP czyli białko C-reaktywne. Badanie przeprowadza się na surowicy krwi za pomocą odczynnika, którego kolor po przeprowadzeniu badania świadczy o przewlekłym stanie zapalnym (+) lub nie (-). Badanie…
Liczba ofert: 2
Średnia cena: 12.00
CRP - test ilościowy

CRP - test ilościowy

CRP czyli białko C-reaktywne. Badanie polega na oznaczeniu stężenia CRP w surowicy krwi. Pozwala to zdiagnozować nie tylko zakażenia bakteryjne i wirusowe, ale również białaczki i nowotwory.
Liczba ofert: 1
Średnia cena: 0.00
Cynk- Zn

Cynk- Zn

Badanie polega na oznaczeniu cynku we krwi. Niedobór tego pierwiastka jest niezwykle groźny dla zdrowia, z kolei nadmiar nie stanowi dużego zagrożenia dla zdrowia.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Czas kaolinowo-kefalinowy - APTT

Czas kaolinowo-kefalinowy - APTT

Jeden ze wskaźników krzepnięcia krwi.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
Czas trombinowy - TT

Czas trombinowy - TT

Wskaźnik oceny czasu krzepnięcia osocza cytrynianowego.
Liczba ofert: 0
Średnia cena: 0.00
123»
X Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.